Píšete slovník?

Volně dostupná aplikace pro tvorbu kvalitních slovníků
Aplikace Dictionary System nabízí pracovní prostředí pro tvorbu jednosměrných dvojjazyčných slovníků nebo encyklopedií a webové stránky, které umožňují vyhledávat ve slovníku široké veřejnosti.

Autoři aplikace

Autorem projektu je Aleš Chejn. Aplikace vznikla jako diplomová práce pro Ostravskou univerzitu pod vedením Rndr. Ingrid Nagyové. Kontaktujte nás e-mailem nebo na fórech.Aplikaci přeložil do angličtiny Ján Zaťko.

Galerie

Rozšíření pro islandštinu

Aplikace obsahuje rozšíření pro islandštinu. Toto islandské rozšíření obsahuje seznam heslových slov (22 000), zápis výslovnosti v IPA, namluvenou výslovnost rodilým mluvčím Jónem Gíslasonem), pravidla islandské výslovnosti, dělení složených slov. U podstatných a přídavných jmen a u zájmen se nachází skloňování heslového slova. U sloves se nachází časování slova. U přísloví se nachází stupňování. Navíc toto rozšíření obsahuje skripty pro generování skloňování a časování nových heslových slov. U každého heslového slova je uvedena slovní třída. Kromě toho jsou uvedeny morfologické údaje o koncovkách podstatných jmen a sloves, stejně tak jako syntaktické údaje u sloves. V rozšíření se dále vyskytuje kolem 10 000 synonym a antonym, kolem 8300 příkladů užití heslových slov.

Kontakt

Prosím kontaktujte nás přímo na e-mailovou adresu nebo použijte fórum v případě nejastností či otázek.